Tham tu Da Nang

Thám tử Đà Nẵng

thám tử đà nẵng

Phạt đến 2 tỷ đồng nếu vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Đây là mức phạt tối đa trong lĩnh vực chứng khoán được quy định tại Nghị định 108/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vừa được Chính phủ ban hành, trong khi trước đó mức phạt tối đa chỉ 500 triệu đồng.


Theo đó tính từ ngày 15/11/2013, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với tổ chức vi phạm tăng lên 2 tỷ đồng và đối với cá nhân vi phạm là 1 tỷ đồng.

 

Phạt đến 2 tỷ đồng nếu vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Mức phạt vi phạm hành chính về chứng khoán tăng cao. Ảnh minh họa.

 

Phạt nặng hành vi lập hồ sơ chứng khoán giả mạo

Theo Nghị định 108/2013/NĐ-CP, đối với hành vi gian lận hoặc tạo dựng, công bố thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo, xúi giục việc mua, bán chứng khoán thì sẽ bị phạt tiền từ 1,2-1,4 tỷ đồng. Đồng thời, phạt tiền từ 1-1,2 tỷ đồng đối với hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán.

Đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ giả mạo để niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán sẽ bị phạt tiền từ 1,8-2 tỷ đồng.

Nghị định nêu rõ, các mức phạt trên áp dụng đối với tổ chức. Nếu cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Cũng theo Nghị định 108/2013/NĐ-CP, phạt tiền từ 70-100 triệu đồng đối với công ty chứng khoán mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng, nhận lệnh của khách hàng và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng không đúng quy định của pháp luật.

Đối với công ty chứng khoán thực hiện mua hoặc cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định, trừ trường hợp pháp luật quy định khác, thì sẽ bị phạt tiền từ 100-150 triệu đồng.

 

Phạt đến 400 triệu đồng vi phạm về mua bán cổ phiếu quỹ

Theo Nghị định, phạt tiền từ  70-100 triệu đồng đối với hành vi mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật hoặc đã báo cáo nhưng chưa có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ.

Đối với hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 200-300 triệu đồng.

Phạt tiền từ 300-400 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng việc biết thông tin về chào mua công khai để mua bán chứng khoán cho chính mình hoặc cung cấp thông tin, xúi giục, lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán trước thời điểm chào mua công khai chính thức.

Ngoài ra, phạt tiền từ 150-200 triệu đồng đối với công ty chứng khoán thực hiện một trong các hành vi: Không xây dựng hệ thống quản lý tách bạch tiền của khách hàng hoặc không quản lý tách bạch tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng hoặc không quản lý tách bạch tiền của khách hàng với tiền của công ty chứng khoán; trực tiếp nhận và chi trả tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng; nhận ủy quyền của khách hàng thực hiện chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2013 và có giá trị thay thế Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

 

Nguyễn Sen

Tư vấn luật khác